Project Description

Objectius

L’activitat pretén ajudar a:
• apreciar la biodiversitat del nostre entorn urbà més immediat
• distingir hàbitats de diferents característiques dins de la ciutat
• comprendre els beneficis de les plantes en els hàbitats humans.

Activitat

Explorar amb deteniment el nostre entorn immediat pot proporcionar-nos veritables sorpreses: descobrirem «noves» espècies i els donarem nom, com els científics exploradors del segle passat.

Informació

La natura urbana, malgrat formar part de la quotidianitat dels ciutadans, resulta ser normalment una gran desconeguda. Quins altres éssers vius (a part dels pardals, els coloms i els arbres dels carrers) habiten a les ciutats? Quines funcions realitzen? Com viuen? On podem trobar-los?

Per començar, potser a casa, a les cornises, teulades o façanes dels edificis; potser al carrer, a les fonts i estanys, a les tàpies, als parcs i jardins, als solars sense edificar, entre les vies ràpides…, el lloc que sigui, mentre compleixi les condicions bàsiques per a la subsistència de plantes, líquens, animals o qualsevol altre ésser viu. Alguns arriben d’indrets propers, altres són migradors, n’hi ha que són exòtics i s’han aclimatat. Fent un ràpid inventari i començant pels espais verds de la ciutat (des dels testos d’un balcó fins als grans parcs públics i terrenys abandonats) podem preguntar-nos: Quines plantes contenen? De quantes podríem fer esment? Quins animals viuen entre elles? Quins en coneixem? És possible que quan pensem en una casa la llista comenci essent detallada: les begònies, les buguenvíl·lees o els cactus dels testos, tal vegada algunes plantes aquàtiques i algues de l’aquari dels peixos, el gos i el gat, el canari, algun altre animal de companyia; tots ells considerats amics i dependents dels seus amos, que són qui els proporcionen els adobs o el menjar adquirits a les botigues (tant que resulta difícil considerar-los «natura»). Hi ha altres cohabitants, igualment íntims i domèstics, que resulten més difícils de recordar: aranyes, formigues o altres insectes i animals menys tolerats que normalment intentem exterminar tan bon punt els veiem (rates, puces, escarabats, mosquits, etc.). I això sense parlar dels que són microscòpics, àcars o altres. Seguint amb l’inventari, pot ser que la llista de les espècies de plantes i animals coneguts del jardí més proper no resulti tan extensa. I la del solar, encara menys, malgrat que, amb tota seguretat, hi ha més espècies en aquests ambients que coneixem i manipulem menys (amb l’excepció dels jardins botànics i zoològics, no cal dir-ho).

La ciutat és considerada un ambient artificial, feta a la mida dels humans, però les seves estructures de formigó, ciment i asfalt també resulten un enorme laberint rocós, ple de forats, escletxes i canals on trobar aixopluc, aigua i aliment. Aquest ambient una mica inhòspit, sobretot quan l’aire està contaminat per fums i sorolls, es transforma en agradable i plàcid a les illes de vegetació. Els arbres i les altres plantes i els punts d’aigua a les ciutats suavitzen el microclima, depuren l’aire, esmorteixen el soroll i acullen ocells i altres animals omplint l’entorn de bellesa, melodies i múltiples significats per a la pròpia vida. Depèn de nosaltres afavorir la diversitat d’éssers vius, tornar a donar un espai a la vegetació natural, font d’aliment i abric per a la fauna, però també font de confort, bellesa i millor qualitat de vida per a tothom.

Descarrega l’activitat
Edat: a partir de 7 anys
Durada: de 60 a 80 minuts
Grup: fins a 30 participants
Materials: 40 m de cordill, 50 cm de cinta de cada color (vermell, verd, blau, marró, gris), materials per escriure, 15 lupes, una pissarra portàtil
Espai: exterior
Matèries: ciències naturals i socials
Conceptes clau: vegetació i fauna urbanes, éssers vius, dependència del medi, hàbitat, animal, planta, biodiversitat, espècie, freqüència/abundància d’espècies
Altres conceptes: sòl, jardins i parcs urbans, ciutat, animal domèstic/salvatge
Procediments i valors: descripció, comparació, càlcul, interpretació de dades, localització, utilització de l’espai, establiment de relacions entre elements, manipulació d’éssers vius, valoració, expressió oral i gràfica, dibuix, treball en grup; constància, cooperació, participació, reflexió
Altres documents
Descarrega documents