Apreciant la diversitat de la vida

El segon bloc, Apreciant la diversitat de la vida, entra en la consideració i l’estima de la diversitat de la vida manifestada tant a la natura com en les societats humanes. Conté 8 activitats.