Reconeixent l’entorn i les necessitats vitals

El primer bloc, Reconeixent l’entorn i les necessitats vitals, representa una primera presa de contacte i aproximació als conceptes de vida i hàbitat des de la realitat més propera, amb la finalitat d’aconseguir una percepció més aguda de l’entorn i d’ajudar al reconeixement de la dependéncia que, com a éssers vius, tenim del medi. Conté 9 activitats.