Considerant tendències

El cinquè bloc, Considerant tendències, evidencia contradiccions i desperta línies d’acció necessàries en una societat sostenible. Conté 9 activitats.