Project Description

Objectius

L’activitat pretén ajudar a:
• familiaritzar-se amb un seguit de paraules que fan referència al temes ambientals
• conèixer el significat d’aquestes paraules, si més no de les més usuals o les més importants
• saber en quins casos concrets la seva utilització és més o menys adequada.

Activitat

En el nostre diccionari mental hi ha moltes paraules referides a temes ambientals. Cada participant, enquadrat en un grup, és el responsable d’un concepte bàsic i ha de descobrir quines paraules tenen relació amb el seu concepte bàsic. Ull viu!, que entremig s’hi barregen paraules parany.

Informació

La irrupció de la problemàtica ambiental en la nostra societat i les constants referències que s’hi fan des dels mitjans de comunicació han fet que paraules que abans gairebé ningú no deia ni coneixia siguin ara de domini públic. Però, és clar, no sempre s’usen de manera adequada ni amb la deguda precisió, cosa que, unida a la reiteració en l’ús, pot arribar a buidar-les de contingut.

Hem exemplaritzat aquesta qüestió partint d’una de les famílies de mots més en voga, els derivats del terme grec oikos (transcrit eco), que vol dir «medi», i que sovint s’empren erròniament o amb poc rigor. Un mínim de precisió ens porta a establir que l’ecologia és una ciència i que per tant un ecòleg és un científic o un estudiós de l’ecologia. El seu objecte és el medi i les relacions dels éssers vius amb aquest medi, o dit d’una altra manera, els ecosistemes. A partir de les dades que ens subministra aquesta ciència podem dissenyar una ideologia o un moviment cívic que plantegi un model de societat més adient amb aquelles dades i d’això en direm ecologisme (com diem socialisme o nacionalisme) i els adeptes o militants d’aquesta ideologia seran els ecologistes. L’aplicació pràctica dels principis d’aquella ciència, responent a la problemàtica ambiental, ens durà a parlar de gestió ambiental, punt on farà falta la concurrència d’altres branques del saber com la demografia, l’economia, el dret o la tecnologia.

En la majoria de termes «ambientals» que usem és bo fer esforços d’aclariment similars. Tenim l’avantatge de partir de la notable familiaritat que tenen aquestes paraules per a la majoria de ciutadans d’avui, i no cal dir per als més joves: val, doncs, la pena de fer un esforç de rigor i claredat en la mateixa terminologia. Entendre’ns quan parlem d’algun problema és un primer pas indispensable per poder solucionar-lo.

Descarrega l’activitat
Edat: a partir de 12 anys
Durada: 60 minuts
Grup: fins a 30/40 participants
Materials: per a un grup de 25 persones: 5 còpies de la il·lustració, 5 fulls en blanc, guix i pissarra (opcional)
Espai: interior o exterior
Matèries: ciències naturals i socials, llengua
Conceptes clau: aigua, cicle de l’aigua, aigües subterrànies, riu, llac, mar, oceà, pluja
Altres conceptes: atès que és un exercici sobre els conceptes, no és pertinent destacar-ne cap en particular
Procediments i valors: anàlisi, definició, classificació, comparació, lectura, argumentació, verificació, expressió oral, treball en grup; esperit crític, reflexió, rigor
Altres documents
Descarrega documents