Project Description

Objectius

L’activitat pretén ajudar a:
• estimular l’observació
• reconèixer la gran diversitat de formes, colors i olors que componen un bosc
• afavorir la descoberta de les coses positives que ofereix el bosc, incloent-hi les seves funcions ecològiques
• mostrar la natura com a font d’inspiració per a la creació artística.

Activitat

En una primera fase els nois i noies fan una sortida a un espai natural per descobrir-lo activament; en la segona confeccionen un trencaclosques mural a partir dels dibuixos que la seva observació els ha inspirat.

Informació

El bosc és una part essencial del patrimoni de la humanitat, és l’ecosistema terrestre que té una estructura més complicada. Probablement ha estat aquesta complexitat la que ha intrigat i fascinat l’ésser humà. Endinsar-se en un bosc és com capbussar-se en el món de la percepció multisensorial, és rebre una pluja de sensacions, és sorprendre’s per cada una de les manifestacions singulars de la naturalesa i gaudir alhora d’un conjunt ple d’harmonia.

La peça fonamental del bosc és l’arbre, que disposa de les seves arrels, tronc i branques com a sistema de suport i transport, i de la seva capçada de fulles distribuïdes de manera que puguin aprofitar la llum del sol i l’aigua disponible. La llum que deixen passar les capçades permet la vida al sotabosc, a les lianes, herbes, bolets, falgueres, molses, arbusts i altres vegetals que també conviuen amb els arbres. Aquest conjunt vegetal és el refugi, lloc de cria i font d’alimentació de moltes espècies animals: ocells, mamífers, petits insectes o microorganismes que trituren la fullaraca. La fusta viva, la morta i la podrida mantenen una fauna variadíssima.

El bosc ens dóna l’oportunitat de viure experiències positives de contacte amb la natura: podem sorprendre’ns davant de la forma suggerent d’una fulla d’arbre, l’olor de la terra humida, el color d’una flor, el so del cant d’un ocell, la frescor sota l’ombra d’un arbre centenari, la dolçor d’una cirereta d’arboç o d’una móra, o la incomprensible silueta d’una roca erosionada.

Però cal comprendre que el bosc presta uns serveis que van molt més enllà del gaudi personal: forma i protegeix el sòl, reté l’aigua i ajuda a evitar esllavissaments i riuades, renova l’aire, atrapa la pols, millora la qualitat de l’aigua que filtra el seu sòl, frena el vent, fa ombra, evapora gran quantitat d’aigua i genera un microambient més fresc que el clima del seu voltant. A més, produeix fusta, llenya, resina, bolets, pinyes i fruits, i proporciona caça i pastures. El bosc és un element positiu d’estabilitat en el paisatge i, alhora, indicador i garantia de benestar. És un bé molt valuós que cal respectar i gestionar correctament per continuar gaudint de tots els avantatges que comporta la seva existència.

Descarrega l’activitat
Edat: a partir de 4 anys
Durada: 60 minuts o dues sessions de 30 minuts
Grup: de 15 a 20 participants
Materials: 1 full de paper per persona, llapis, dos trossos de paper d’embalar d’1 x 3 m, materials de pintura (cera, trempes, aquarel·les), tisores, cola
Espai: exterior
Matèries: ciències naturals i socials, educació artística
Conceptes clau: éssers vius, biodiversitat, comunitat, bosc, funcions del bosc, recursos biològics
Altres conceptes: sòl, dependència del medi, animal, planta, humitat, benestar, biodiversitat com a recurs
Procediments i valors: observació, atenció, anàlisi, classificació, síntesi, pintura, dibuix; apreciació, reflexió