Project Description

Objectius

L’activitat pretén ajudar a:
• valorar la platja com a recurs natural d’oci i fruïció
• conèixer els riscos que comporten els residus producte de les activitats humanes acumulats a la platja
• desenvolupar l’hàbit de no abandonar deixalles.

Activitat

Els participants es converteixen en banyistes que s’han de desplaçar des de la seva tovallola fins al mar travessant una platja plena d’obstacles.

Informació

El mar ha exercit sempre una gran influència en la cultura mediterrània. L’ús i gaudi del mar és una constant cultural que s’ha anat modificant al llarg del temps. Però podem dir que actualment, a les nostres terres, existeix una manera molt difosa d’aproximació al mar: es tracta de complir el ritual estiuenc d’«anar a la platja».

Els terrenys costaners són limitats, però la demanda és cada vegada més gran. Tots demanem el nostre espai a la platja ja que sabem que resulta beneficiós per al cos i la ment: els banys de mar tenen provats efectes terapèutics, els banys de sol permeten sintetitzar la vitamina D, l’aire del mar ens aporta iode, el contacte amb la natura afavoreix la distensió, etc. Però a més a més podem nedar, passejar per la platja, recollir petxines, construir castells de sorra, bronzejar-nos, pedalar en patí, pescar, jugar a voleibol amb els amics, prendre un refresc que ens calmi la set mentre les onades ens mullen suaument els peus…

Molts altres usos col·lectius de la costa es poden afegir als anteriors. I també molts abusos: a l’estiu es dipositen diàriament a les platges gran quantitat de papers, plàstics, ampolles, llaunes, restes de menjar, taps, puntes de cigarreta, etc.

L’acumulació d’aquests residus implica serioses conseqüències per als ecosistemes costaners i també per als banyistes. El contacte amb la sorra, que és on majoritàriament s’acumulen les deixalles, produeix afeccions dermatològiques provocades per fongs i bacteris, com també freqüents talls i ferides. Els plàstics a l’aigua «despisten» els peixos, que els confonen amb menjar i poden danyar-los. A tots ens resulta desagradable la brutícia a les platges, però no som conscients que la major part l’aportem els mateixos banyistes amb les nostres activitats.

Sabem que existeixen altres problemes molt importants relacionats amb el deteriorament del litoral: la urbanització indiscriminada, els abocaments d’aigües brutes, l’acumulació de residus, les marees negres, etc. Aquests exigeixen solucions d’un altre ordre. Però sí que tenim a l’abast solucionar «petits» problemes com la profusió de detritus a les platges, les molèsties del soroll i les conseqüències de la massificació, que posen en perill un patrimoni col·lectiu únic, la costa, amb ecosistemes d’importància vital i paratges de bellesa extraordinària. Indubtablement una actitud individual més responsable comportarà beneficis per a la comunitat.

Descarrega l’activitat
Edat: de 4 a 7 anys
Durada: de 40 a 60 minuts
Grup: de 15 a 20 participants
Materials: (per a un grup de 20) 15 fulls de paper, una cartolina de color clar, 5 tovalloles (o 5 trossos de paper d’embalar), mocadors o cintes per tapar els ulls, llapis i colors, cinta adhesiva blanca o guix per marcar
Espai: interior o exterior
Matèries: ciències naturals i socials, llengua, expressió corporal
Conceptes clau: éssers vius, platja, natural/artificial, ús lúdic del mar, deixalles, neteja, higiene, lleure, hàbits
Altres conceptes: degradació d’hàbitats, riscs per a la salut, salut, benestar, espais naturals, implicació personal
Procediments i valors: atenció, classificació, associació, identificació de símbols, orientació, utilització de l’espai, argumentació, coordinació de moviments, imitació; responsabilitat, actuació, apreciació
Altres documents
Descarrega documents