Project Description

Objectius

L’activitat pretén ajudar a:
• familiaritzar-se amb el concepte d’hàbitat
• entendre que tots els éssers vius necessiten un hàbitat
• conèixer els principals elements de l’hàbitat d’un animal (aliment, aigua, refugi i espai)
• comprendre que aquests components són necessaris per a tots els animals, incloent-hi l’espècie humana
• comprendre les conseqüències que tenen les transformacions del medi per a la supervivència de les espècies.

Activitat

Té dues fases: a la primera els participants busquen els elements de l’hàbitat utilitzant un plànol del terreny on es juga; a la segona formaran una rotllana i aniran fent moviments que els ajudaran a entendre les relacions entre aquests elements.

Informació

El que és inert és fix i estàtic. En canvi, el que és viu és un flux constant de materials. Per això la vida no existeix sense un medi amb el qual fer intercanvis contínuament. Tots els éssers vius necessitem un medi, tots depenem directament o indirectament del sol, de l’aigua, de la terra i de l’aire. El medi on cada planta i cada animal troba allò que necessita per viure s’anomena el seu «hàbitat». Els humans i els animals tenim en comú certes necessitats essencials. El nostre hàbitat inclou aliment (energia), aigua, refugi i espai suficient en la combinació adequada per a cada espècie. L’alteració d’un o més d’aquests elements pot tenir serioses conseqüències per a la població. Les sequeres, els freds intensos i altres inclemències climàtiques poden afectar de manera natural les condicions dels hàbitats, però solen ser molt més greus els efectes provocats per intervencions poc reflexionades per part dels humans: minva de l’espai, contaminació de l’aigua i de l’aire, destrucció de la vegetació, pèrdua de sòls fèrtils, etc.

Descarrega l’activitat
Edat: a partir de 7 anys
Durada: de 30 a 60 minuts
Grup: de 16 a 40 participants
Materials: per a un grup de 40: 10 plànols d’hàbitats, 5 cartolines per fer targetes dels elements de l’hàbitat, retoladors de colors, 10 sobres, guix, pissarra
Espai: exterior
Matèries: ciències naturals i socials
Conceptes clau: condicions per a la vida, espai, aigua, dependència del medi, aliment, hàbitat, refugi
Altres conceptes: degradació d’hàbitats
Procediments i valors: observació, identificació de semblances i diferències, interpretació de plànols, orientació, establiment de relacions causa-efecte, síntesi, generalització, coordinació de moviments, treball en grup; cooperació, reflexió
Altres documents
Descarrega documents