Project Description

Objectius

L’activitat pretén ajudar a:
• comprendre que l’hàbitat de l’espècie humana és tota la terra
• reflexionar sobre l’origen dels recursos vitals (aigua, aliments, energia) que fem servir cada dia
• reconèixer la transcendència de la conservació dels recursos naturals i de les bones condicions dels sistemes ecològics del planeta per a la nostra supervivència i qualitat de vida.

Activitat

A partir del simple dibuix d’una casa estirem el fil per arribar a l’evidència que la nostra vida depèn de recursos que procedeixen de molt més enllà de les quatre parets: vénen de tot el planeta.

Informació

L’expressió «La terra és casa nostra» no és tan sols un recurs poètic. Els elements indispensables per a la nostra vida –l’aire, l’aigua, el sòl fèrtil– els proporciona la terra. Si no hi fossin no podríem sobreviure, ni tampoc els animals i les plantes que ens serveixen d’aliment. Tots els éssers vius depenem directament de la conservació de les condicions ambientals per desenvolupar els processos vitals més essencials: respirar, hidratar-nos (beure), alimentar-nos.
Acostumats a les comoditats que la humanitat ha anat inventant per facilitar la vida, podríem arribar a oblidar aquesta realitat, ignorant d’on ve l’aigua que raja per l’aixeta, o en quina terra s’han cultivat les patates que mengem. Podríem cometre l’error de donar per suposats els recursos naturals indispensables, o de pensar que mentre nosaltres en tinguem no cal preocupar-nos del que passa una mica més lluny.

No obstant això, l’aigua de la terra és tota «una», i també l’aire. Comencem a tenir consciència de l’existència de canvis globals planetaris, de processos a escala mundial, poc controlables des de les comunitats locals. D’altra banda, la mateixa evolució de les tecnologies ha anat dibuixant un món cada vegada més interrelacionat i més interdependent. Cada cop més «petit».
Ningú no pot creure’s ja autosuficient des del seu racó del món. El pagès que cultiva fruita a l’Urgell no depèn tan sols de la pluja o la sequera, sinó també del gas-oil i dels fertilitzants obtinguts del petroli de l’Aràbia Saudita. I quan l’hagi venuda, farà servir els seus diners per comprar cafè del Brasil, xocolata elaborada a Suïssa (amb cacau procedent d’Indonèsia transportat en un avió made in USA) i per pagar els terminis d’una moto fabricada al Japó. Així, doncs, depèn també d’una complicada trama d’acords polítics i comercials internacionals. Tots depenem de les condicions ambientals del planeta i depenem de la cooperació de tota la població humana per conservar-les. Els humans som una espècie animal l’hàbitat de la qual és la terra sencera. Una espècie extraordinàriament evolucionada, capaç de gestionar el seu propi hàbitat. El repte és fer-ho bé.

Descarrega l’activitat
Edat: a partir de 12 anys
Durada: de 30 a 45 minuts
Grup: fins a 30/40 participants
Materials: pissarra o panell, guix, retoladors, mapa de la regió, mapamundi, agulles amb cap de colors, alguns fulls de paper d’escriure i llapis
Espai: interior o exterior
Matèries: ciències naturals i socials
Conceptes clau: planeta Terra, hàbitat, aliment, aigua, espai, capacitat de càrrega, dependència del medi, escala local/global, recursos, origen materials
Altres conceptes: condicions per a la vida, satisfacció de necessitats, refugi, proveïment urbà, petjada ecològica
Procediments i valors: anàlisi, maneig d’informació, localització, utilització espai/temps, establiment de relacions, deducció, síntesi; apreciació, participació
Altres documents
Descarrega documents