Project Description

Objectius

L’activitat pretén ajudar a:
• reconèixer la necessitat que tenim tots els éssers vius de menjar per poder créixer i tenir energia per funcionar
• diferenciar aliments de procedència animal i vegetal
• reconèixer la importància de les plantes com a aliment, tant per als animals com per a les persones.

Activitat

Els participants es convertiran en cuiners, animals o plantes. El cuiner haurà d’agafar els aliments per cuinar, però només ho podrà fer quan els animals i les plantes que ha de cuinar s’hagin alimentat i hagin crescut.

Informació

Per mantenir l’activitat vital cal energia. Diem que el sol és la base de la vida perquè és ell qui ens proporciona l’energia necessària. La llum del sol és captada per les plantes i emmagatzemada en forma d’energia química. Els animals, que no podem captar directament l’energia del sol, l’obtenim nodrint-nos de les plantes o d’altres animals que, al seu torn, s’han alimentat de plantes. L’energia flueix així d’uns éssers vius a d’altres a través de la cadena alimentària.

El fet de menjar ens és tan natural des del mateix moment que naixem, que rarament ens aturem a pensar en el seu significat. Sense menjar no sobreviuríem, bàsicament perquè no tindríem font d’energia. I la «clau» de la font d’energia són les plantes verdes i la disponibilitat d’aire, aigua i terra fèrtil perquè puguin viure i atrapar l’energia del sol. Mitjançant la fotosíntesi, les plantes capten l’energia que ve del sol i la transfereixen a tots els éssers vius que s’alimenten d’elles.

Els aliments tenen una funció energètica i estructural. Ens aporten l’energia que ens cal per realitzar les tasques de la nostra vida quotidiana i per mantenir constant la temperatura, i ens proporcionen les «peces» químiques per construir el nostre propi cos i créixer. Les proteïnes, els lípids, els glúcids, les vitamines, etc., són compostos de diferents característiques; cada una d’aquestes substàncies té una funció específica en l’organisme; totes són necessàries per mantenir la salut.

Descarrega l’activitat
Edat: de 4 a 7 anys
Durada: 60 minuts (incloent-hi la presentació del tema dels aliments)
Grup: de 15 a 25 participants
Materials: 1 test amb terra, 1 ampolla d’aigua, mitja cartolina daurada, 1 globus blanc, llapis de maquillatge (dos colors), cintes o diademes (tantes com jugadors), cartolina per retallar les siluetes, plats de cartró, davantals i barrets de cuiner (optatiu)
Espai: interior o exterior
Matèries: ciències naturals i socials, expressió corporal
Conceptes clau: condicions per a la vida, sol, aire, terra, aigua, dependència del medi, aliment
Altres conceptes: energia interna, animal, planta, xarxes tròfiques, herbívors, carnívors, omnívors
Procediments i valors: atenció, associació, identificació de símbols, establiment de relacions causa-efecte, generalització, coordinació de moviments, imitació; apreciació, participació