Project Description

Objectius

L’activitat pretén ajudar a:
• desenvolupar la capacitat d’observació auditiva i la sensibilitat davant dels sons
• fer adonar del nivell de soroll que ens envolta habitualment
• entendre que el soroll permanent implica pèrdua de qualitat de vida i afecta la salut
• valorar la contribució que fa cada un de nosaltres a la producció de soroll.

Activitat

Els participants imiten els sorolls habituals del seu entorn i intenten trobar la parella que fa el mateix soroll. Posteriorment construeixen paisatges sonors que alguns dels participants hauran d’intentar identificar.

Informació

Quan parlem de contaminació pensem ràpidament en platges i rius bruts, en cels grisos i densos per la quantitat de partícules acumulades, etc. Molt poques vegades ens ve al cap un altre tipus de contaminació que cada vegada ens afecta més: la contaminació acústica.

Si tota l’activitat humana es realitza en un context de so més o menys elevat, de vegades el so que ens envolta pot arribar a resultar molest i a convertir-se en un soroll. Un soroll és un conjunt de fenòmens vibratoris aeris, que en determinades circumstàncies pot originar molèsties, o fins i tot lesions a l’oïda, i que resulta indesitjable per a la persona que el percep. El soroll ambiental causat per les activitats humanes ha augmentat de manera espectacular en els últims decennis. Segons estimacions de la Unió Europea, la quantitat d’energia acústica produïda en els països que la integren s’ha doblat en els últims anys, i s’ha convertit en un dels contaminants més molestos i que incideixen més directament sobre el benestar dels ciutadans. Aquest tipus de contaminació ens afecta d’una manera subtil, ens envolta i no som conscients de la seva presència constant, però la seva pressió es manifesta a través dels canvis conductuals i fisiològics que experimentem les persones sotmeses a grans sorolls de manera continuada. Es tracta de trastorns fisiològics com ara pèrdua de capacitat auditiva, alteració de l’activitat cerebral, cardíaca i respiratòria, trastorns gastrointestinals, etc; i també trastorns conductuals: pertorbació del son i el descans, dificultats per a la comunicació, irritabilitat i agressivitat, alteracions en el desenvolupament de l’atenció i la concentració mental, etc.

El so es mesura en decibels (dB). Per valorar el nivell de soroll a què estem sotmesos habitualment, poden resultar aclaridores les intensitats d’algunes sensacions sonores. Partint d’un llindar de sensació sonora de 0 dB (punt a partir del qual l’oïda humana és capaç de percebre senyals acústics) i situant el llindar dolorós en 120 dB, tenim que les motocicletes representen un volum de 95 dB; el trànsit urbà, 70 dB; una conversa normal, 60 dB; l’aparell de ràdio a un volum normal, 40 dB; i una conversa en veu baixa, 20 dB.

Els efectes negatius del soroll en les persones es fan sentir a partir de 70 dB, i es calcula que a les grans ciutats se’n suporta un nivell força superior. L’Agència Europea del medi Ambient considera tolerables les àrees urbanes amb nivell equivalent de soroll entre 55 i 65 dB. Cal evitar que augmentin les que tenen un nivell entre 65 i 75 dB i reduïr les que durant el dia sobrepassen els 75 dB. Cal que tots «parem l’orella» a aquest problema, i que aconseguim fer menys soroll.

Descarrega l’activitat
Edat: a partir de (7) 10 anys
Durada: de 30 a 45 minuts
Grup: a partir de 20 participants
Materials: mocadors o cintes de roba, per tapar els ulls, paper i llapis
Espai: interior o exterior
Matèries: ciències naturals i socials, física, educació artística
Conceptes clau: soroll, riscs per a la salut, ciutat, contaminació acústica, comportament, hàbits
Altres conceptes: salut, trànsit, estil de vida, govern local, legislació, implicació personal
Procediments i valors: atenció, anàlisi, identificació de semblances i diferències, utilització del temps i l’espai, experimentació, generalització, imitació, dramatització, treball en grup; cooperació, reflexió
Altres documents
Descarrega documents