Project Description

Objectius

L’activitat pretén ajudar a:
• entendre com les marees negres poden afectar els ambients marins i en concret els mediterranis
• examinar algunes de les possibles conseqüències negatives de la contaminació del mar
• conèixer algunes solucions tècniques de què es disposa actualment.

Activitat

Els participants fan una simulació d’una marea negra a base d’aigua, oli, ous durs i plomes. Trobaran la manera de pal·liar la contaminació del mar?

Informació

Els impactes de la contaminació ambiental són normalment difícils de veure, però una gran taca de petroli abocat al mar és un dels casos en què la contaminació ambiental es fa més evident. Les marees negres són la part més visible d’aquest problema, com la punta de l’iceberg de la contaminació del mar, però de fet només un 12% d’aquesta contaminació els és atribuïble. Provenen de la navegació, de vessaments accidentals, de la neteja dels dipòsits dels petroliers i de les perforacions petrolíferes. Les tècniques de neteja de les grans taques s’apliquen contra rellotge: en un primer moment, mentre la taca encara es troba concentrada, s’intenta aspirar el màxim de petroli possible. Quan ja està escampada per l’acció de les ones, s’utilitzen detergents per ajudar a dispersar-la. Es tracta d’accions pal·liatives que no eviten la mort de milers d’ocells i peixos, ni la degradació de les costes properes durant alguns anys.

També hi ha marees negres que provenen de terra ferma degudes a les filtracions de residus de cotxes, maquinària pesant, indústria, etc. Tot i ser menys evidents, són gairebé igual d’abundants i greus ja que representen el 44% de la contaminació per petroli. Escampat pel mar, fins i tot en una proporció reduïda, el petroli pot causar la mort de les larves i estendre malalties entre éssers vius marins. Les capes olioses maten la vida al mar, sobretot en hàbitats propers a la costa. Els grumolls de quitrà que es formen en coagular-se els olis embruten les platges i els hàbitats costaners.

Com hem dit, només un 12% de la contaminació marina prové del petroli. La resta corresponen sobretot als desguassos i abocaments procedents de terra i a les emissions transportades per l’aire procedents també de terra. L’oceà ens ofereix àmplies possibilitats d’alliberar-nos dels residus, però s’ha d’anar amb molta cura i precaució. El sentit comú exigeix el control i la reducció de la contaminació des de les seves fonts d’origen.

Descarrega l’activitat
Edat: de 10 a 16 anys
Durada: de 50 a 60 minuts
Grup: fins a 30 participants
Materials: aigua, detergent, oli de cotxe;per a cada grup: 3 ous durs, 2 recipients (bols), una cullera o comptagotes, una lupa, una ploma d’ocell, fulls de paper i llapis
Espai: interior
Matèries: ciències naturals i socials, llengua, matemàtiques
Conceptes clau: marea negra, impacte sobre el medi, degradació d’hàbitats, fauna marina, contaminació del mar
Altres conceptes: mar, conservació del mar, conservació dels recursos biològics, espècies amenaçades, riscs ambientals, organismes internacionals
Procediments i valors: observació, anàlisi, identificació de semblances i diferències, càlcul, interpretació, establiment de relacions causa-efecte, experimentació, generalització, valoració, expressió oral, treball en grup, apreciació; responsabilitat
Altres documents
Descarrega documents