Project Description

Objectius

L’activitat pretén ajudar a:
• valorar l’entorn natural com a recurs que és necessari conservar
• fer evident la presència de deixalles al bosc i reflexionar sobre la dificultat de recollir-les i la conveniència de no llençar-les
• modelar l’acció de recollir escombraries que es troben en el bosc
• modelar l’acció de dipositar selectivament els residus.

Activitat

Els participants, per grups, escampen unes «deixalles pel bosc». Després hauran de trobar i recollir les que han llençat els altres grups, classificar-les i abocar-les al contenidor corresponent.

Informació

Cada dia és més freqüent la imatge d’un bosc ple de deixalles. Hi ha molta gent que n’hi abandona impunement, sense cap consideració envers els éssers vius que hi habiten i que poden resultar seriosament perjudicats per aquestes escombraries que sovint són tòxiques si les ingereixen confonent-les amb menjar; també els poden produir talls o empresonar les seves potes. A més a més, les deixalles poden contaminar, provocar incendis, i sempre malmeten la bellesa natural de l’entorn.

Qualsevol de nosaltres pot ser el responsable d’algunes restes abandonades al bosc, gairebé sense adonar-se’n: pot ser que haguem «oblidat» l’ampolla d’aigua buida que hem deixat a terra mentre jugàvem, o que ens «caigui» a terra la bola de paper que hem fet amb l’embolcall de l’entrepà… Tots aquests residus no poden ser assimilats amb facilitat per la natura i per tant romanen al bosc embrutant-lo. Allí no hi ha escombriaires que s’encarreguin de recollir el que nosaltres llencem. A més a més, algunes deixalles van a parar a llocs gairebé inaccessibles.

Suposem que es puguin arribar a recollir. Haurem resolt un problema, però en queda un altre de comú amb els residus que es generen en qualsevol indret: què en fem, de la brossa? No és possible fer-la desaparèixer així com així: cal dipositar-la en un lloc on no molesti o bé cremar-la. Cada dia es generen més deixalles. Es calcula que en una ciutat com Barcelona, un ciutadà produeix més d’un quilo de deixalles al dia. Representa un volum tan enorme que ja no sabem on posar-les.

L’única cosa raonable de veritat és reduir la quantitat de deixalles. I els residus que no puguem evitar hem de mirar de recuperar-los al màxim, reutilitzar les coses i reciclar els materials sempre que sigui possible. Amb aquesta finalitat és necessari separar i classificar convenientment els residus. Aquesta tasca no és un complex mecanisme tècnic, és un hàbit que hem d’adquirir tots els individus, és una fórmula que requereix un mínim d’informació (com i per què separar), uns mitjans tècnics (on col·locar els residus classificats) i una dosi important de compromís personal (voler fer-ho).

Descarrega l’activitat
Edat: de 4 a 7 anys
Durada: de 30 a 60 minuts
Grup: de 20 a 30 participants
Materials: conjunt de 8 residus: llauna de refresc, paper d’alumini, bossa de patates, cartutx usat, ampolla d’aigua, paper de llibreta, bric de suc de fruita, pell de plàtan; 4 bosses de brossa, 3 recipients per a recollida selectiva
Espai: exterior
Matèries: ciències naturals i socials
Conceptes clau: deixalles, recollida selectiva, neteja-higiene, lleure, comportaments, implicació personal, hàbits, reduir, reutilitzar i reciclar
Altres conceptes: bosc, ús lúdic del bosc, degradació d’hàbitats, espais naturals
Procediments i valors: observació, atenció, classificació, localització, orientació, generalització, imitació, treball en grup, actuació, apreciació; esperit crític, responsabilitat