Project Description

Objectius

L’activitat pretén ajudar a:
• reconèixer l’ús que fem del bosc com a recurs de lleure
• fer evident l’impacte d’alguns usos lúdics sobre la vida del bosc
• entendre que la pràctica massiva d’algun d’aquests usos pot tenir conseqüències greus per al bosc.

Activitat

Els nois i noies simulen anar al bosc un diumenge per realitzar alguna de les activitats que s’hi practiquen més freqüentment un cap de setmana qualsevol. De tornada han de deixar constància de les conseqüències que la seva activitat hagi pogut causar. Què passarà diumenge vinent?

Informació

«Per allí on passava Atila no hi creixia mai més l’herba», diu la dita. Nosaltres, en les nostres activitats de lleure a la natura, de vegades podem fer de petits Atiles sense ni tan sols adonar-nos-en.

Un bosc o un espai natural ofereix tota una sèrie d’oportunitats per a la relaxació, el gaudi, l’aprenentatge naturalista, l’oci actiu en contacte amb la natura…; alhora requereix que la conservació sigui garantida, cosa que comporta indispensablement un tracte respectuós, un ús que no malmeti el mateix recurs. Les persones que vivim a les ciutats demanem espai a l’aire lliure i un entorn natural on cobrir un seguit de necessitats relacionades amb la distensió, el lleure, l’esport o la trobada al voltant del dinar campestre. La majoria d’aquestes activitats poden ser compatibles amb la conservació del bosc si estan ben emplaçades i es realitzen amb prudència. En general, el fet que el bosc sigui freqüentat exigeix aprendre a usar-lo correctament. Aquest aprenentatge s’ha de fer de manera individual i col·lectiva.

Tanmateix la freqüentació massiva comporta riscos per a l’ecosistema forestal (trepig, erosió, soroll i molèsties per a la fauna, danys a la vegetació, foc, etc.). Algunes activitats són especialment perilloses i s’han de considerar incompatibles amb el bosc (circulació camps a través, caça incontrolada, focs en llocs no preparats per fer-ne, etc.).

Des d’un altre punt de vista, l’ús massiu repercuteix negativament en la satisfacció dels mateixos usuaris, que buscaven un indret tranquil i es troben en un lloc atapeït de gent.

Descarrega l’activitat
Edat: a partir de 7 anys
Durada: de 40 a 60 minuts
Grup: de 15 a 20 participants
Materials: per a un grup de 20 participants: 6 capses (mínim), cartolines, retoladors, tisores, diverses peces de cartró grans (mínim 50 cm d’ample), cinta adhesiva blanca, guix, una pissarra, un xiulet, una peça de plàstic (o fragment de tela) de color vermell de 50 cm x 9 m, dos daus
Espai: exterior
Matèries: ciències naturals i socials
Conceptes clau: ús lúdic del bosc, impacte sobre el medi, comportaments, massificació, oci
Altres conceptes: bosc, conservació del bosc, incendis, degradació d’hàbitats, erosió, deixalles, implicació personal, salut, benestar, costums i tradicions
Procediments i valors: atenció, classificació, comparació, identificació de símbols, utilització temps i espai, establiment de relacions causa-efecte, simulació, argumentació, generalització, síntesi, expressió gestual; reflexió, responsabilitat
Altres documents
Descarrega documents