Project Description

Objectius

L’activitat pretén ajudar a:
• comprendre que existeixen diferents cultures
• observar com cada cultura determina comportaments diferents
• reflexionar sobre els prejudicis que dificulten la nostra relació amb persones de contextos culturals diferents
• valorar la diversitat cultural com a riquesa.

Activitat

Els participants celebren una festa de benvinguda a la qual assisteixen com a invitats estudiants de diferents països i cultures, i cadascú es comporta segons els seus costums propis.

Informació

De la mateixa manera que celebrem la diversitat dels éssers vius de la terra, podem també apreciar una rica diversitat cultural dins de l’espècie humana. Hi ha molts factors importants vinculats al concepte de cultura: les llengües, les arts, les creences, l’ètica, els hàbits, etc. Dintre de cada comunitat humana aquests factors van evolucionant de manera diferent fent que cada grup humà adopti una manera de viure pròpia amb la qual els seus membres s’identifiquen. Els costums, els mites, els cultes permeten als membres d’un determinat grup social o comunitat orientar-se, conscientment o inconscientment, en la vida. La cultura és un element diferenciador, ens separa a «nosaltres» dels «altres».

Tots preferim viure en un lloc on la gent és com nosaltres i ens plau ser amics de la gent que té els mateixos gustos. Fins i tot a vegades acabem tractant d’intrusos aquells qui són simplement diferents, i la seva presència pot produir reaccions de tancament. I, tanmateix, observar les diferències respecte als altres ens ajuda a conèixer-nos a nosaltres mateixos, de manera que el contacte amb algú que sigui diferent ens ajuda a definir la nostra identitat. En un moment en què el món se’ns fa petit i vivim tots a la «vila global», el repte és trobar el punt d’equilibri entre la independència i la interdependència, entre la identitat i la comunitat. Si veiem el món com un únic ecosistema, és imprescindible trobar noves regles i etiquetes universals que ens ajudin a comprendre’ns mútuament i ens permetin cooperar. La tolerància és la primera clau cap al coneixement i la comprensió que ens posa en camí de valorar les diferències i la diversitat.

Descarrega l’activitat
Edat: a partir de (10) 12 anys
Durada: de 30 a 45 minuts
Grup: a partir de 20 participants
Materials: 4 targetes per a les instruccions, paper i bolígraf per als observadors, refrigeri (refrescos, galetes…), música (optativa)
Espai: interior
Matèries: ciències socials, ètica, educació artística
Conceptes clau: societat, grup social, consciència, actituds, prejudicis, valors, comportaments, tradicions i costums, convivència, cultura, identitat, diversitat cultural, comunicació
Altres conceptes: estil de vida, sentiments, hàbits, ètica
Procediments i valors: observació, anàlisi, caracterització, comparació, consideració de tendències, argumentació, generalització, valoració, manifestació de sentiments, dramatització; apreciació, esperit crític, reflexió, tolerància
Altres documents
Descarrega documents