Project Description

Objectius

L’activitat pretén ajudar a:
• conèixer que a la terra hi ha una gran diversitat de formes de vida
• comprendre que cada ambient de la terra fa possibles unes formes de vida (animal i vegetal) específiques
• valorar la riquesa i la diversitat de la vida sobre la terra.

Activitat

Els participants es converteixen en «pintors d’art abstracte» i crearan «obres d’art» inspirant-se en la natura. Construiran quadres de colors i formes variats corresponents als diferents ambients de la terra, on seran reflectits alguns habitants (animals i plantes) de cada ambient.

Informació

Si ens aturem uns instants i mirem al voltant nostre, ens adonarem que estem envoltats de diferents éssers vius. Si fem memòria durant una estona més per confeccionar la llista d’animals i plantes que coneixem, encara que només sigui de nom, veurem que és força llarga. Però si tinguéssim l’oportunitat de fer un viatge al voltant del món i observar totes les formes de vida que poblen els continents i els oceans, aquella quantitat inicial quedaria multiplicada per un nombre de moltes xifres. En efecte, existeix a la terra una extraordinària varietat de formes vives, difícil fins i tot d’imaginar. Diem que hi ha una gran diversitat biològica o, el que és el mateix, una gran biodiversitat.

Encara avui desconeixem el nombre total d’espècies d’éssers vius del planeta, però es calcula que en poden existir més de 30 milions, de les quals els científics només n’han descrit 1,4 milions. Les diverses formes de vida es reparteixen sobre la capa de la terra d’acord amb les condicions ambientals de les diferents regions. Cada zona de la biosfera, per petita que sigui, és particular i irrepetible: el terme biodiversitat comprèn també la idea de varietat d’ecosistemes i ambients naturals del planeta. Podem esmentar, per exemple, els esculls de coral, els mars gelats, la taigà, les landes, l’alzinar i molts altres ambients peculiars, però podem, tanmateix, trobar certes afinitats entre alguns d’ells que ens permeten fer una primera classificació dels paisatges del nostre planeta. Així, tenint en compte els principals trets del
clima, distingim grans zones de domini climàtic que determinen unes formes de vida específiques, adaptades a aquestes condicions. D’una manera molt esquemàtica podem distingir els mars i oceans, el bosc tropical, la sabana, el desert, el bosc temperat i les zones polars i d’alta muntanya, i escollir algunes de les espècies més característiques d’aquests ambients per obtenir una mena de mostrari de la biodiversitat de la terra.

Aquesta gran biodiversitat és molt important, i no únicament pel fet de ser bonica. Cada espècie és única, per les seves formes i els seus colors i també per la seva funció, tot i que en molts casos desconeixem les relacions i interdependències que es donen en els sistemes naturals i no ens fem una idea de les repercussions que pot tenir l’extinció d’una espècie a la natura. D’altra banda, la conservació de la diversitat és garantia del manteniment de recursos alimentaris i medicinals per al futur de la humanitat. Per conservar les espècies i el capital genètic que contenen, és fonamental conservar els hàbitats on viuen.

Descarrega l’activitat
Edat: de 10 a 16 anys
Durada: 60 minuts
Grup: de 30 a 40 participants
Materials: fotocòpies del material que s’esmenta, llapis de colors variats, 1 tira de paper d’embalar blanc de 3 m, tisores i cinta adhesiva o xinxetes
Espai: interior
Matèries: ciències naturals i socials, expressió artística
Conceptes clau: biosfera, condicions per a la vida, zona climàtica, éssers vius, dependència del medi, animal, tipus de fauna, planta, tipus de vegetació, biodiversitat, adaptació, bioma, tipus de biomes, extinció d’espècies.
Altres conceptes: espècies, conservació de la biodiversitat, tipus de zones climàtiques
Procediments i valors: observació, anàlisi, classificació, comparació, associació, identificació de símbols, manifestació de sentiments, pintura; apreciació, constància, receptivitat, reflexió
Altres documents
Descarrega documents