Crèdits

@1a edició en català. Institut d’Educació.

Ajuntament de Barcelona.

Direcció de Serveis Educatius. Barcelona, 1998.

En conveni amb la Mancomunitat de Municipis de l’AMB

Amb el suport de la Diputació de Barcelona

Edita: Institut d’Educació

Producció gràfica: Primer Segona Edicions, S.L.

ISBN: 84-7609-884-7

D.L.: B-2632-99

Autors:

Teresa Franquesa (Direcció)

Isabel Alves

Ana Maria Prieto

Manel Cervera

amb la col·laboració d’Hilda Weissmann

Il·lustracions:

Pere Puig

Dibuixos de l’edició digital:

Cristina Picazo

Fotografies:

F. Muntada (activitats 22, 24, 32 i 45)

T. Franquesa (activitats 5, 10, 28, 44, 46, i 48)